Praktisk info

Klinikken har åben for tilgang af nye patienter.

Receptionen er åben alle hverdage fra kl. 9-12.

Receptfornyelse/tidsbestilling:
Foretages i telefontiden mandag-fredag kl. 9-12 eller i receptionens åbningstid ved sekretæren. Alternativt kan der bestilles medicin, tidsbestilling af konsultation og E-konsultation under menu-knappen Selvbetjening.

E-konsultation:
Her kan du stille lægen og sygeplejerskerne spørgsmål samt få svar på tagne prøver. Der vil blive svaret inden for to-fire arbejdsdage.

Blodprøver:
Hvis du skal have foretaget en blodprøve, møder du blot op i klinikken mandag-torsdag kl. 9-12.30, og kører dit sundhedskort igennem velkomststanderen. Ved behov for blodprøvetagning uden for dette tidsrum, bestil venligst tid hos sekretæren. For resultat af prøven eller sende en e-konsultation via Selvbetjening.

Konsultation:
Foregår kun efter aftale mandag-fredag mellem kl. 8–16.00. Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset.

Akut sygdom:
I telefontiden kl. 8-9 er det muligt at tale med sygeplejersken om akut opstået sygdom. Her er det også muligt at få vurderet behovet for en tid samme dag.

Uden for klinikkens åbningstid:

Fra kl. 16-8 samt lørdag, søndag og helligdage kontakt lægevagten på tlf. 7015 0300. Læs mere om fornuftig brug på lægevagtens hjemmeside.
Ved livstruende sygdom: Ring alarm 112

Hjemmebesøg/sygebesøg:
Hjemmebesøg skal som udgangspunkt aftales i telefontiden mandag-fredag mellem kl. 8-9.

Sundhedskort/sygesikringsbevis:
Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet det, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos kommunen for at få et nyt.

Adresseændring:
Hvis du flytter adresse, må du gerne meddele det til os, da vi ikke får automatisk besked.

Medicin/Prøvesvar:
På den offentlige sundhedsportal kan du i Medicinkortet se, hvor mange udleveringer du har tilbage, tjekke om dine recepter er udløbet. Under ”laboratoriesvar” kan du se svaret på nye prøver 72 timer efter prøven er taget, lige som gamle prøvesvar er tilgængelige. Log ind med dit NemID.